bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

21 listopada 2023, godz. 09:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 09.30. W sali obrad Urzędu Miasta Marki Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Druk nr 895.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Druk nr 901.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Druk nr 902.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego. Druk nr 899.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/306/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Kasztanowej w Markach- zdjęcia ochrony pomnikowej w części pomnika przyrody wraz ze zmianą parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych w tym samym gatunku w miejsce usuwanych drzew oraz ustalenia zakresu jego ochrony. Druk nr 897.
 9. Analiza pism wychodzących i otrzymanych w sprawie zwałki.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/262467.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

Publicznego i Ochrony Środowiska

(-) Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry