bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zostaw 1,5% w Markach

Szanowni Mieszkańcy,

W tym roku do 30 kwietnia rozliczamy się z podatku dochodowego. To wyjątkowa okazja do tego, aby  przeznaczyć 1,5% należnego podatku mareckim organizacjom pożytku publicznego. Jednym pociągnięciem pióra można zdecydować, komu zaofiarować część naszej obowiązkowej daniny.

Dlatego zachęcam Mieszkańcom Marek, by ich pieniądze pracowały dla tych organizacji bądź osób, które mieszkają i działają w naszym mieście. Niech będzie to element dobrze pojmowanego lokalnego patriotyzmu – daru, który nic nas przecież nie kosztuje. Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców będzie stale aktualizowana, by znaleźli się na niej wszyscy potrzebujący.

Zostaw 1,5 % w Markach!

Jacek Orych
Burmistrz Miasta Marki

Organizacje pozarządowe z Marek

Fundacja Otwarte Serce
KRS: 0000319522

Fundacja Otwarte Serce zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na działalność profilaktyczną, terapeutyczną i wychowawczo-edukacyjną. Fundacja w Markach prowadzi placówkę socjoterapeutyczną dla młodzieży w wieku 12-19 lat - Młodzieżowy Klub Socjoterapeutyczny „Otwarte Serce”. Klub prowadzi socjoterapię, profilaktykę, atrakcyjne zajęcia dla młodzieży, promuje wartości, wychowuje. Od 2014 roku przy Fundacji działa Centrum Integracji Społecznej dla osób bezrobotnych od 18 roku życia. W CIS odbywa się reintegracja społeczna oraz zawodowa. Ośrodek przez kursy, warsztaty, szkolenia i praktyki zawodowe, pomagam osobom znaleźć się na rynku pracy. Uczestnicy CIS otrzymują wynagrodzenie.

W imieniu wszystkich naszych podopiecznych zapraszamy do wsparcia działań Fundacji przez przekazanie 1,5% podatku. Na stronie Fundacji www.otwarteserce.pl można dowiedzieć się o nich więcej.

Uczniowski Klub Sportowy "Salto" Marki
KRS 0000588983

Głównym polem działania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Salto” Marki jest organizowanie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te ukierunkowane są na wszechstronny rozwój sprawności fizycznej dzieci w oparciu o podstawowe ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne. Nasze zajęcia prowadzimy w mareckich szkołach podstawowych. Dzięki dużemu zaangażowaniu dzieci, rodziców i trenerów wyłoniliśmy grupę uzdolnionych dzieci, która reprezentuje Marki na zawodach rangi ogólnopolskiej. Od chwili powstania Klub angażuje się w akcje kulturalne i społeczne w Markach, przedstawiając umiejętności naszych zawodników na pokazach akrobatyczno-gimnastycznych w szkołach oraz w trakcie imprez miejskich. W okresie letnim organizujemy wakacyjne obozy sportowo-rekreacyjne dla dzieci.
Środki pozyskane z 1,5% zostają przeznaczone na organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zajęć, zakup strojów akrobatycznych, dofinansowanie wyjazdów na zawody oraz obozy i zgrupowania sportowe.

Uczniowski Klub Sportowy SANCHIN
Numer KRS: 0000340903

Uczniowski Klub Sportowy „SANCHIN” zajmuje się organizowaniem pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o sztukę samoobrony pochodzącą z Okinawy . Jesteśmy certyfikowanym przedstawicielem szkoły JUNDOKAN GOJU RYU KARATE DO, której główna siedziba znajduje się w Naha na Okinawie. Klub organizuje obozy rekreacyjno-sportowe zarówno letnie, jak i zimowe oraz seminaria szkoleniowe krajowe i zagraniczne. Od ponad 10 lat aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym Marek demonstrując umiejętności naszych podopiecznych na pokazach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w pełni wyposażonej sali do treningu sztuk walki.
Pieniądze zebrane z 1,5% podatku, decyzją Walnego Zebrania Członków Klubu, w całości przeznaczmy na dofinansowanie uczestnictwa dzieci w wypoczynku letnim i zimowym oraz zajęciach Goju Ryu Karate Do.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
Numer KRS: 0000231763

Jesteśmy jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych na terenie Marek. Początki naszej działalności sięgają 2000 r., kiedy założono Marecki Oddział Powiatowej Izby Gospodarczej. W październiku 2004 r. władze Oddziału podjęły decyzję o usamodzielnieniu się i powołaniu do życia Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, by reprezentować i wspierać mareckie podmioty gospodarcze oraz aktywnie uczestniczyć w działalności społecznej. W 2006 r. otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego, z czego jesteśmy niezwykle dumni.
Doświadczenie oraz zaangażowanie członków naszego stowarzyszenia pozwala nam na realizację wielu inicjatyw społecznych. Organizujemy oraz wspieramy projekty z zakresu oświaty, kultury i sportu. Wiele radości daje nam możliwość działalności charytatywnej na rzecz mieszkańców Marek. Organizowane przez nas przedsięwzięcia to m.in.: Spartakiada Rodzinna (największa impreza plenerowa w Markach), bieg "Nocny Marek", turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa MSG. 

Organizacja założona przez mareckich przedsiębiorców prowadzi bogatą działalność charytatywną. Jako organizacja pożytku publicznego pozyskujemy środki z tzw. 1,5% podatku, który każdy z nas może przeznaczyć w ramach rozliczenia z urzędem skarbowym. Środki te przeznaczamy m.in. na: stypendia naukowe i sportowe dla uczniów mareckich szkół, finansowanie rehabilitacji, zakup sprzętu ortopedycznego, pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Co roku pozyskujemy kilkadziesiąt tysięcy złotych, co świadczy o dużym zaufaniu, jakim się cieszymy wśród ofiarodawców, którzy wpisują nazwę naszego stowarzyszenia w odpowiedniej rubryce w zeznaniu rocznym. Ani grosza z 1,5 proc. nie przeznaczamy na koszty działalności stowarzyszenia. Korzystając z tej okazji serdecznie dziękujemy naszym ofiarodawcom.

Związek OSP RP
Numer KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: OSP w Markach, ul. Duża 1B, 05-270 Marki

Marecka Ochotnicza Straż Pożarna została reaktywowana w 2013 roku, po 22 latach zawieszenia. Dzięki życzliwości sympatyków, władz miasta, okolicznych firm, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie i olbrzymiej pracy członków już pół roku później byliśmy wzywani do pierwszych zdarzeń.

Dynamika rozwoju osobowego i sprzętowego zaowocowała włączeniem do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w maju 2015 roku. Od kwietnia 2016 roku OSP Marki ma na wyposażeniu dwa samochody bojowe. Corocznie wysyłamy kolejne osoby na kursy przygotowujące do działań strażackich organizowanych przez Komendę Powiatową PSP oraz przeszkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Po kilku latach przygotowań prężnie rozwija się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, dużym projektem jest uruchomienie Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej mającej w swoich szeregach wykwalifikowanych planistów, nawigatorów oraz przewodników certyfikowanych psów poszukiwawczych.

Uczestniczymy również w uroczystościach państwowych, patriotycznych i religijnych, w zabezpieczeniach i pokazach w czasie mareckich i okolicznych wydarzeniach sportowych, kulturalnych i oświatowych.

Rokrocznie znajdujemy się w pierwszej dziesiątce tak zwanej „Złotej Pięćdziesiątki” najczęściej wyjeżdżających OSP województwa mazowieckiego do zdarzeń alarmowych. Choć nie jest to powód do dumy, to jednak wysoka pozycja w tym zestawieniu, mnogość spływających zaproszeń i próśb o udział jednostki w różnych wydarzeniach pokazuje potrzebę istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Marki.

 

Fundacja Pomocna Ręka
Numer KRS: 0000236087

Fundacja Pomocna Ręka została założona przez Pawła i Zofię Chojnowskich w celu pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Jako OPP działamy od 2006 r.
W ramach umów z PFRON, MJWPU i Mazovią realizujemy projekty, które mają na celu:wspomaganie w edukacji, poprawę umiejętności językowych i poznawczych, zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.
Udostępniamy beneficjentom następujące form wsparcia:
•    logopedia
•    terapia pedagogiczna
•    SI – Integracja Sensoryczna
•    PNF – rehabilitacja
•    pomoc psychologa, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne
•    arteterapia
•    dogoterapia,
•    EEG Biofeedback,
•    Metoda Dobrego Startu,
•    Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,
•    muzykoterapia grupowa oraz muzykoterapia z elementami choreoterapii,
•    Terapia Integracji Sensorycznej,
•    Terapia Ręki
Ponadto:
•    podniesienie kwalifikacji,
•    pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego podczas stażu
•    Treningi umiejętności miękkich
•    Warsztaty poszukiwania pracy
•    Kursy zawodowe
•    Płatny 3-miesięczny staż zawodowy - projekt „Lepsze perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych”, projekt realizowany w ramach działania 7.4, Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
•    płatne staże zawodowe finansowane w ramach projektu „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z pewnością wielu z nas często myśli o osobach, które potrzebują pomocy chcąc w jakiś sposób ich wesprzeć.    
Mamy to szczęcie, że jako Fundacja możemy choć trochę poprawić jakość życia dzieci i dorosłych, udostępniając im rehabilitację, szereg terapii i pomoc psychologiczną. Szczególną radość sprawiła nam jednak laurka od dziewczynki, której rodzina korzystała, oprócz terapii także i z Banku Żywności. Napisała nam, że ona i jej rodzina dziękują nam za jedzenie. Są to momenty dla których warto pomagać.
Jeśli i Ty chciałbyś dorzucić swoją „cegiełkę” w pomaganie tym, którzy są tak bardzo podobni do mnie czy do Ciebie ale mają w życiu po prostu ciężej, możesz przekazać swoje 1,5% podatku na Fundację Pomocna Ręka, wpisując  w zeznaniu rocznym PIT numer KRS 0000236087 oraz kwotę odpisu, czyli 1,5% podatku.
Jeśli nie masz takiej możliwości, a chcesz pomóc, miło nam będzie jeśli wspomnisz o nas swoim znajomym, rodzinie :) lub podarujesz dowolną kwotę na cele statutowe.
ING Bank Śląski 93 1050 1025 1000 0090 6128 0575
www.pomocnareka.org.pl

Osoby fizyczne

Melania Anioł

Córka urodziła się z cytomegalią wrodzona objawową, której skutkiem są polimikrogyria, wentrikulomegalia, obustronny niedosłuch i obniżone napięcie mięśniowe.

Zbieramy na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakup potrzebnego sprzętu specjalistycznego, w tym aparatów słuchowych.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 40955 Anioł Melania
 

Ewa Sieradzka

Pani Ewa jest po wypadku – niefortunnym skoku do wody. W jego wyniku doznała złamania kręgosłupa i urazu rdzenia kręgowego na wysokości odcinka szyjnego, co doprowadziło do porażenia cztero-kończynowego i konieczności poruszania się na wózku inwalidzkim. Do powrotu do sprawności, utrzymania zdrowia konieczne jest stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
KRS: 0000282796

Cel szczegółowy: Ewa 13
 

Artur Sokołowski

Artur jest chory na stwardnienie guzowate, padaczkę lekooporną, niedosłuch obustronny w stopniu umiarkowanym. Cierpi też na porażenie dziecięce.

Pieniądze pozyskane z 1,5% pomogą w dalszej rehabilitacji, w zakupie sprzętu ortopedycznego oraz w leczeniu.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Numer KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 10207 Sokołowski Artur Jan


Ewa Dziwulska

Całe życie pracowała jako pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły podstawowej. Zachorowała nagle, 4 lutego 2015 r., - doszło do pęknięcia i rozległego krwotoku z tętnicy środkowej mózgu. Przeszła operację, która uratowała jej życie. Udar spowodował trwałą niepełnosprawność - paraliż prawej części ciała i głęboką afazję. W szkole Ewa uczyła życia dzieci, teraz na nowo uczy się go sama. Każdy dzień dla Ewy to walka o samodzielność, żmudna rehabilitacja i niestety często frustracja z powodu braku oczekiwanych postępów. Wymierne efekty przynosi intensywna rehabilitacja w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacji neurologicznej, których w Polsce jest niewiele - a pobyt w nich jest bardzo kosztowny.

Fundacja Avalon
Numer KRS 000270809
Cel szczegółowy Ewa Dziwulska, 5264

Osoby fizyczne z Marek, które zbierają o 1,5 proc., prosimy o wypełnienie nowego formularza, załączonego poniżej.

zdjecie

Aktualności

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry