bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kompetencje przyszłości

Nasze szkoły otrzymują pomoc finansową na zakup sprzętu, który pomoże w edukacji młodego pokolenia.

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski – autorem tych słów, wypowiedzianych w XVIII wieku, jest Beniamin Franklin, jeden z ojców amerykańskiej państwowości, a także wybitny naukowiec. Stulecia mijają, a jego maksyma pozostaje wciąż aktualna. Obecnie inwestowanie w wiedzę nie może obyć się bez pracy ze sprzętem, który pomaga rozwijać u uczniów kompetencje przyszłości. Okres nauki zdalnej dobitnie to wszystkim pokazał.

Ostatni kwartał 2021 oraz początek tego roku przyniósł wiele dobrych informacji w zakresie wyposażenia szkół w nowoczesne multimedialne sprzęty.

Idziemy z duchem „cyfrowych” czasów. Chcemy, by nasi uczniowie korzystali z najnowszych dostępnych narzędzi edukacyjnych – podkreśla Beata Orczyk, skarbnik Marek.

Ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie poszukali zewnętrznych źródeł finansowania. Udało się zdobyć dotacje z trzech źródeł: dwóch rządowych programów „Aktywna tablica” oraz „Laboratoria przyszłości” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (czyli wsparcia UE, którym dysponuje samorząd województwa mazowieckiego). Łączna wartość wsparcia z tych trzech źródeł wyniosła 2,5 mln zł.

Najważniejsze pytanie brzmi – co za te pieniądze kupiliśmy lub zamierzamy kupić?

  1. Z programu „Aktywna tablica” – jak sama nazwa wskazuje – interaktywne monitory, pomoce dydaktyczne, sprzęt i programy wspierające uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się. Znajdują się już one w szkołach podstawowych nr 2 i 3 oraz liceum w Pałacu Briggsów.
  2. Do wszystkich publicznych szkół podstawowych dotrą natomiast sprzęty z programu „Laboratoria przyszłości”. Będą to np. drukarki 3D, sprzęt do nagrywania, tablice. Przetargi na zakup sprzętu będą ogłaszane i rozstrzygane w tym roku.
  3. Unijna dotacja z projektu „Szkoła online” jest zaś dziełem pięciu samorządów z naszego powiatu. Oczywiście Marki również są w tym gronie. Beneficjentami będą wszystkie mareckie publiczne szkoły podstawowe. Dzięki unijnemu wsparciu, którym dysponuje samorząd Mazowsza, do mareckich placówek edukacyjnych po przetargu trafią m.in. interaktywne tablice, mobilne pracownie (m.in. fizyczne, chemiczne, geograficzne), przenośne komputery, kamerki internetowe oraz urządzenia wielofunkcyjne.

Realizacja projektu wpłynie na jakość pracy w szkołach, również w zakresie nauczania online. Wprowadzone nowatorskie formy i metody kształcenia zaprocentują w rozwoju młodzieży i motywowaniu ich do nauki, która będzie w ciekawy sposób prezentowana na lekcjach – czytamy na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

I oby właśnie tak było!

Materiał pochodzi z biuletynu Marki.pl

TM
9 lutego 2022, godz. 11:00
#Edukacja #Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego #Szkoła Podstawowa Nr 2 #Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r #Zespół Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia #Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefa Roweckiego Grota" #Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II #Inwestycje #PIT dla Marek = inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry