bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zajęcia dla młodzieży z niepełnosprawnością

UKS Marki złożył ofertę na realizację zadania publicznego

W dniu 27.04.2022 w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Marki  na realizację zadania publicznego pt. „Zajęcia ruchowe dla młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną” skierowanego do młodzieży z niepełnosprawnościami, która bierze udział  w codziennych zajęciach dydaktyczno- terapeutycznych na terenie Marek.

Celem projektu jest przeprowadzenie zajęć ruchowych dla młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w oparciu o elementy zajęć tenisowych. Całkowity koszt zadania to 6 250,00 zł, z tego z dotacji 4 750,00 zł.

Każdy, w terminie do 11 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. CAF3, ul. Fabryczna 3, mail: caf3@marki.pl.

Pełna treść wniosku do pobrania w załączeniu.

NGO
4 maja 2022, godz. 08:52
#Organizacje pozarządowe #Miasto #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry