bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

"Nieodkryte Marki"

Fundacja Fucco złożyła wniosek na mały grant

W dniu 2022-05-13 w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Fucco na realizację zadania publicznego pt. „Nieodkryte Marki.

Celem projektu jest przedstawienie w rzeczywistości wirtualnej 10 miejsc Marek, które nie istnienieją lub istnieją w niecałkowitej postaci oraz zorganizowanie miejskiej gry terenowej z wykorzystaniem obiektów ciekawych i historycznych. Całkowity koszt zadania to 10 000,00 zł, z tego całość z dotacji.

Każdy, w terminie do 25 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku do pobrania w załączeniu.

CAF3/NGO
19 maja 2022, godz. 08:31
#Organizacje pozarządowe #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry