bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Akcja sterylizacja 2022

Rusza program bezpłatnej sterylizacji, kastracji i znakowania psów i kotów domowych.

Jak co roku na wiosnę ruszamy z Programem pn. Akcja sterylizacja. Co roku program cieszy się dużym zainteresowaniem właścicieli czworonogów.

Program obejmuje bezpłatne zabiegi weterynaryjne z zakresu sterylizacji, kastracji, znakowania psów i kotów domowych.

Wnioski o sfinansowanie zabiegów należy składać od 20 maja 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku:

  • osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. 13),
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Lub należy przesłać wniosek na adres Urzędu Miasta Marki (al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 0050.073.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 maja 2022 roku. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia.

Wnioski składa się oddzielnie na każde zwierzę, które ma zostać objęte Programem (maksymalnie 4 zwierzęta).

WAŻNE!

W dniu złożenia wniosku, wnioskodawca musi posiadać ważną Marecką Kartę Mieszkańca, której numer wpisuje we wniosku.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca otrzyma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru kartę skierowania. Gmina nie wydaje duplikatów kart skierowania. W przypadku zwrotu do Urzędu Miasta Marki przesyłki pocztowej z kartą skierowania, uznaje się, że wnioskodawca zrezygnował z uczestnictwa w Programie.

Karta skierowania ważna jest 30 dni od daty wystawienia skierowania (data będzie znajdowała się na skierowaniu).

Zabieg musi zostać wykonany w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Jasińskiego 5 w Markach, w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia karty skierowania, przy czym wykonanie zabiegu nie może przekroczyć czasu trwania Programu (do 30 listopada 2022 roku).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Programu.

Poniżej znajdują się pliki PDF:

  • Zarządzenie Nr 0050.073.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie programu pn. „Akcja sterylizacja”,
  • Zarządzenie Nr 0050.080.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.073.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie programu pn. „Akcja sterylizacja”,
  • Wzór wniosku.

WOŚ
20 maja 2022, godz. 08:45
#Środowisko #Marecka Karta Mieszkańca #Miasto

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry