bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wniosek o mały grant

Propozycja Fundacji Filii Dei

W dniu 26 stycznia 2023 r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Filii Dei na realizację zadania publicznego pt. „Obóz zimowy dla dzieci – umożliwienie wyjazdu dzieciom w rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji finansowej” polegający na profilaktycznym wyjeździe zimowym do Brenny dla trzydzieścioro pięciorga dzieci z Marek.

Całkowity koszt zadania to 71 640,00 zł, z tego z dotacji 10 000,00 zł.

Każdy, w terminie do 8 lutego br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść oferty do pobrania LINK

EC
1 lutego 2023, godz. 12:46
#Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry