bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Projekt dla chorych na Alzheimera

Fundacja "Zdrowie w Głowie" działająca przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica zaprasza na zajęcia dzienne

W Ząbkach realizowane są trzy zadania publiczne skierowane do osób z zespołami otępiennymi oraz ich rodzin i opiekunów. Projekty te rozpoczęły się w kwietniu 2023 r. i będą realizowane w różnych ramach czasowych.

Dwa pierwsze projekty są częścią zadania publicznego "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – kontynuacje oraz utworzenie  Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera” pod tytułem "Z Alzheimerem na co dzień – Drewnicka Przystań" oraz „Z Alzheimerem na co dzień – Drewnicki Azyl”. Projekty te będą realizowane nieprzerwanie do listopada 2025 r.

Jednocześnie Fundacja realizuje zadanie pn. Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - „Drewnicki Dom Opieki Medycznej”, również skierowany do osób z zespołami otępiennymi, który będzie realizowany  do końca 2023 roku.

Całość została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem działalności Domów jest wsparcie osób chorych poprzez działania terapeutyczne i rehabilitacyjne umożliwiające poprawę ich samopoczucia i samodzielnego funkcjonowania, w tym wydłużenie czasu aktywności psychicznej i fizycznej. Warto podkreślić, że w Polsce 92% chorych na zespoły otępienne przebywa w domu od początku do końca choroby, co oznacza, że opiekę nad nimi sprawują rodziny i bliscy. Dlatego ważne jest, by rodziny i opiekunowie mieli dostęp do wsparcia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Projekty realizowane przez Fundację "Zdrowie w Głowie" są właśnie takim wsparciem dla osób dotkniętych chorobą oraz ich rodzin i opiekunów.

Projekty skierowane są do mieszkańców województwa mazowieckiego będących we wczesnej fazie choroby otępiennej. Fundacja posiada jeszcze wolne miejsca. Domy działają na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1.

Szczegółowe informacje: www.drewnica.pl/fundacja/. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu: „Drewnicka Przystań” i „Drewnicki Azyl”  tel. 22 419 72 95;  Drewnicki Dom Opieki Medycznej tel. 22 419 72 71 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00).

 

WPZ
12 maja 2023, godz. 10:24
#Miasto #Zdrowie

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry