bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Przebudowa północnego odcinka Al. Piłsudskiego

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu

Z pomocą Unii Europejskiej modernizujemy północny fragment Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prace toczą się na odcinku od Legionowej do granicy miasta z gminą Radzymin.

Chcemy, by fragment dawnej drogi krajowej stał się przyjazny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców, pieszych i rowerzystów – podkreśla burmistrz Jacek Orych.

Zapraszamy do obejrzenia naszego fotoreportażu. Po wschodniej stronie alei powstają ciąg pieszorowerowy lub droga rowerowa i chodnik. Wybudowane zostaną także miejsca parkingowe (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – równoległe do drogi) oraz zatoki autobusowe – z nowymi wiatami przystankowymi.

Po zachodniej stronie powstają chodniki oraz drogi rowerowe. Uzupełniana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Zostaną poprawione wyjazdy z ulicy Legionowej oraz z ulicy Klonowej.

Całość uzupełni nowe energooszczędne oświetlenie drogowe. Po obu stronach alei zostało też wygospodarowane miejsce pod zieleń.

Wykonawcą prac jest wybrana w przetargu firma Mosty Warszawa. Wcześniej realizowała już prace wzdłuż Piłsudskiego. Wybudowała m.in. drogi rowerowe i oświetlenie na odcinku od granicy z Ząbkami do węzła S8.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

---------------

Więcej o inwestycjach, które zostały zrealizowane i odebrane, przeczytasz na stronie internetowej

inwestycje.marki.pl

TM
30 maja 2023, godz. 09:00
#Inwestycje #Miasto #PIT dla Marek = inwestycje

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry