bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Cyfrowa Gmina

Gmina Marki wykorzystała dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł.

Głównym celem programu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W Urzędzie Miasta Marki w związku z cyfryzacją działań konieczne było zmodernizowanie i doposażanie infrastruktury serwerowni. W powyższym zakresie w ramach pozyskanego grantu „Cyfrowa Gmina” zakupione zostały dyski SSD do wcześniej nabytego przez gminę ze środków własnych serwera i dwóch urządzeń UPS do serwerowni. W ramach projektu przeprowadzony został również audyt cyberbezpieczeństwa.

Realizacja projektu jest kolejnym krokiem w rozwoju cyfrowym gminy spójnym z polityką państwa dotyczącą cyfryzacji społeczeństwa i realizacji e-usług. Jest również odpowiedzią na potrzebę wykorzystania współczesnych narzędzi informatycznych w samorządzie – informuje Anna Marchlik, sekretarz miasta.

Aplikowaliśmy o środki w ramach naboru z Programu „Cyfrowa Gmina”. Był to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. W  naborze mogły wziąć udział 733 gminy z całej Polski, w tym Miasto Marki.

W najbliższych dniach Miasto Marki złoży również wniosek aplikacyjny o środki z Programu „Cyfrowy Samorząd”, które pozwolą na kontynuowanie działań wpierających rozwój cyfrowy naszej gminy oraz zwiększenie jej bezpieczeństwa teleinformatycznego – dodaje Anna Marchlik.

TS
7 grudnia 2023, godz. 13:48
#Miasto #Inwestycje

zdjecie
fot. 1
fot. 2

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry