bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecka Szkoła Rodzenia - I edycja w 2024 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji zajęć z zakresu edukacji okołoporodowej.

Informacje organizacyjne:

  1. Zapisujemy kobiety, mieszkanki Marek, po 24 tygodniu ciąży wraz z partnerami lub osobami towarzyszącymi.
  2. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem i wypełnienia deklaracji o zamieszkaniu w Markach.
  3. Do Uczestników zostanie wysłany komplet dokumentów w tym: regulamin, formularz zaświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach, harmonogram zajęć.
  4. Zajęcia będą odbywały się terenie Wydziału Aktywności Lokalnej CAF3 przy ul. Fabrycznej 3 w Markach w godzinach wieczornych we czwartki.
  5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
  6. Cykl obejmuje 16 godzin zegarowych, podzielonych na 8 modułów.
  7. Rozpoczęcie kursu 01.02.2024 r., zakończenie 21.03.20234 r.
  8. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest Fundacja Zielone Pojęcie.

Zgłoszenia:

e-mail: szkolarodzeniamarki@gmail.com

tel. + 48 503 196 058

Na zajęcia obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.

Poniżej harmonogram i tematyka zajęć:

MARECKA SZKOŁA RODZENIA PIERWSZY CYKL W ROKU 2024

Lp.

Data

Godziny

Dzień Tygodnia

Tematyka

Uwagi

1

1 luty 2024

18:00-20:00

czwartek

Powitanie/Sprawy organizacyjne/Wykład prawnika: uprawnienia kobiety w ciąży jako pacjentki, obowiązki pracodawcy względem kobiety ciężarnej, urlop macierzyński/tacierzyński, alimenty

Prawnik/Koordynator projektu

2

8 luty 2024

18:00-20:00

czwartek

Wprowadzenie, fizjologia ciąży, plan porodu,niezbędne badania, rola partnera, pakowanie torby do szpitala, FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)

Położna

3

15 luty 2024

18:00-20:00

czwartek

Zajęcia teoretyczne: urazy, pasy. Zajęcia warsztatowe: nauka zachowań w trakcie porodu, oddychanie torem brzusznym, ćwiczenia sprawnościowe
i relaksacyjne, rola partnera
w ćwiczeniach.

Fizjoterapeuta

4

22 luty 2024

18:00-20:00

czwartek

Lęk przed porodem, poród naturalny a cesarskie cięcie, znieczulenie, aktywna rola partnera podczas porodu, łagodzenie bólu w I okresie porodu

Położna

5

29 luty 2024

18:00-20:00

czwartek

Pierwsze chwile razem: ocena stanu zdrowia noworodka, opieka
w oddziale poporodowym, budowanie więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem, zajęcia warsztatowe z pierwszej kąpieli

Położna

6

7 marzec 2024

18:00-20:00

czwartek

Ratownik: Pierwsza pomoc przedmedyczna, resuscytacja, zakrztuszenia, niepokojące objawy
u noworodka, warunki zapewniające bezpieczeństwo niemowlaka. Psycholog: emocje związane
z oczekiwaniem na dziecko, rola osoby towarzyszącej w porodzie, kobieta w połogu, baby blues, świadome macierzyństwo

Ratownik medyczny/ Psycholog

7

14 marzec 2024

18:00-20:00

czwartek

Warsztaty chustnoszenia: korzyści
i wady chustowania, rodzaje chust, rodzaje wiązań dostosowane do etapu rozwoju dziecka.

Fizjoterapeuta / chusty

8

21 marzec 2024

18:00-20:00

czwartek

Karmienie: fizjologia wytwarzania pokarmu, przeciwskazania do karmienia piersią, prawidłowa dieta mamy karmiącej, karmienie mieszane. Zakończenie. Rozdanie certyfikatów.

Położna

* Zajęcia są finansowane z budżetu miasta Marki w ramach kontynuacji na lata 2022-2024 programu polityki zdrowotnej pn. „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata 2019–2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki”. Na realizację miasto uzyskało dofinansowanie z NFZ. Zajęcia realizuje Fundacja "Zielone Pojęcie". 

 

WPZ
9 stycznia 2024, godz. 15:24
#Miasto #Zdrowie #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry