bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Zgłoś szambo lub przydomową oczyszczalnię.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z związku z powyższym wszyscy mieszkańcy są zobligowani do składania zgłoszeń o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Zgłoszenia należy składać:

  • w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok. nr 13 lub
  • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Marki Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub
  • ePUAP.

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

 

Jednocześnie przypominamy, że każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków ma obowiązek posiadać umowę i zbierać rachunki/faktury za ich opróżnianie (w tym opróżnianie osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków). Podajemy wykaz podmiotów posiadających uprawnienia do opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.

WOŚ
21 czerwca 2024, godz. 08:50
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry