bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach

Z dniem 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przedłużenie legalnego pobytu

Kluczowa zmiana dotyczy przedłużenia okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce:

 • Nowy termin: Do 30 września 2025 r.
 • Dotyczy: Obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.
 • Co to oznacza: Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie uznawany za legalny do 30 września 2025 r.

Świadczenia rodzinne

Przedłużenie terminu legalnego pobytu oznacza również:

 • Przedłużenie prawa do świadczeń rodzinnych: Obywatele Ukrainy nadal będą mieć prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością.
 • Bez składania wniosków: Nie musisz składać nowych wniosków. Decyzje o przedłużeniu prawa do tych świadczeń zostaną wydane automatycznie do 30 września 2025 r.

Co musisz zrobić?

 • Oczekuj na decyzję: Otrzymasz decyzję o przedłużeniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością.

Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł)

Od 1 lipca 2024 roku przestanie obowiązywać przepis, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów dla osób, które zapewniły uchodźcom z Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach.

Ważne terminy:

 • Do 31 lipca 2024 r. osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które nadal goszczą obywateli Ukrainy, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.
 • Rekompensata może dotyczyć wyłącznie okresu zakwaterowania do 30 czerwca 2024 r.
 • Wnioski złożone po 31 lipca 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Jak złożyć wniosek:

 1. Wypełnij wniosek: Formularz wniosku dostępny jest na naszej stronie w zakładce „formularze do pobrania" i w naszych siedzibach.
 2. Dołącz wymagane dokumenty: Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające okres zakwaterowania i wyżywienia uchodźców.
 3. Złóż wniosek: Wnioski można składać osobiście w OPS Marki ul. Kościuszki 39A lub ul. Lisa Kuli 5A lub przesyłać pocztą. Upewnij się, że wniosek dotrze do nas przed upływem terminu 31 lipca 2024 r.

Pamiętaj, że termin 31 lipca 2024 r. jest ostateczny. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, co oznacza brak możliwości uzyskania świadczenia za okres zakwaterowania do 30 czerwca 2024 r.


Jednorazowe świadczenie 300 zł

Od 1 lipca 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany dotyczące jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Zmiany w świadczeniu 300 zł

 • Kto jest objęty zmianą: Obywatele Ukrainy posiadający PESEL ze statusem UKR.
 • Nowe zasady: Od 1 lipca 2024 r. nie będzie można składać nowych wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł.
 • Do czego służy świadczenie: Świadczenie to jest przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności na wydatki związane z żywnością, odzieżą, obuwiem, środkami higieny osobistej oraz opłatami mieszkaniowymi.

Ważne terminy:

 • Ostateczny termin składania wniosków: Wnioski można składać do 30 czerwca 2024 r.
 • Rozpatrywanie wniosków: Wszystkie wnioski złożone do 30 czerwca 2024 r. zostaną rozpatrzone. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Co musisz zrobić?

 • Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku: Upewnij się, że złożysz wniosek przed 30 czerwca 2024 r.
 • Gdzie złożyć wniosek: Formularz wniosku dostępny jest na naszej stronie w zakładce „formularze do pobrania" i w naszych siedzibach.

OPS w Markach
24 czerwca 2024, godz. 20:19
#Miasto #Marki dla Ukrainy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry