bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nie pal śmieci i liści !!

Spalając śmieci w domowych piecach trujemy siebie i najbliższych, niszczymy roślinność naszych ogrodów, skwerów, parków

Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy pojawia się problem spalania śmieci w domowych piecach. W niektórych rejonach miasta z kominów domów mieszkalnych ulatuje w powietrze trujący dym, powodujący pieczenie oczu czy drapanie w gardle (szczególnie w bezwietrzną pogodę). Nie można przewietrzyć mieszkania, a nawet przy zamkniętych oknach, dym wdziera się do środka przez przewody wentylacyjne.

Spalane w ten sposób śmieci stanowią źródło wielu zagrożeń, gdyż razem z duszącym dymem i drażniącym zapachem ulatuje w powietrze setki związków organicznych. Kiedy w spalanych odpadach znajdują się przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych, szkodliwość powstających związków znacznie wzrasta.

Przy spaleniu 1 kg polichlorku winylu znanego jako PCW, z którego wytwarzane są izolacje przewodów elektrycznych, wykładziny podłogowe, folie, butelki, rury itp. wydziela się ponad 280 litrów trującego i żrącego chlorowodoru, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny.

Jeszcze groźniejsze są tworzywa będące związkami wodoru i węgla: 

- polietylen – stosowany np. do produkcji opakowań, butelek

- poliuretan – stosowany do wyrobu gąbek, myjek, uszczelek, tapicerskich wykładzin gąbczastych itp.

- polipropylen, z którego wyrabia się bardzo mocne włókna  m.in. żyłki do wędek.

W wyniku spalenia 1 kg tego rodzaju tworzyw w powietrze ulatuje od 30 do 50 litrów cyjanowodoru (kwas pruski) jednej z najsilniej działających trucizn.

Tworzywa sztuczne zwykle nie składają się z jednego związku chemicznego, lecz zawierają wiele dodatków czyniących je dopiero przydatnymi do produkcji danego przedmiotu. Dodawane więc są różnego rodzaju barwniki zawierające w swoim składzie toksyczny kadm. Dodaje się także plastyfikatory i stabilizatory zatrzymujące proces starzenia się tworzyw i czyniące je elastycznymi. Są to substancje wodoroorganiczne, a także kadm i ołów. Tworzywa zawierają pozostałości rozpuszczalników i substancji odpadowych  takich jak formaldehyd i niszczące warstwę ozonową freony. Wiele tworzyw zawiera dodatki substancji utrudniających ich palenie co sprawia, że paląc się wydzielają polibromowane dibenzofurany i dioksyny. Te ostatnie należą do najsilniej poznanych dotychczas trucizn.

Szkodliwość dioksyn wiąże się z silnym działaniem mutagennym naruszając właściwą strukturę kodu genetycznego rozmnażających się komórek żywych organizmów. Przyczyniają się  tym samym do powstania mutantów i nabytych zwyrodnień u potomstwa. Ponadto mają silne działanie rakotwórcze i alergizujące. W organizmie ludzkim odkładają się głównie w wątrobie i tkance tłuszczowej, a wydaleniu ulegają dopiero po kilku latach.

Źródłem zanieczyszczenia powietrza jest także spalanie zdawałoby się tak „niewinnych” odpadów jak wyroby z drewna np. stare okna, stare meble, itp . Jednakże i w tym przypadku wydzielają się do powietrza trujące substancje z chemicznych środków, które używane są do impregnacji i malowania tego rodzaju wyrobów.

Inną grupą spalanych odpadów wywołujących skażenie powietrza są odpady gumowe. Spalanie ich powoduje emisję do powietrza setek substancji chemicznych, toksycznych i szkodliwych dla zdrowia. W zależności od składu mieszanki gumowej są to takie substancje jak tlenek i dwutlenek węgla, dwusiarczek węgla, dwutlenek siarki, amoniak, formaldehyd, pirydyna, kwas mrówkowy, kwas octowy, chloropren, merkaptany, węglowodory aromatyczne – głównie fenol i jego pochodne, benzen, różnorodne węglowodory alifatyczne jak metan, etan, butan i in.

Oczywiście wszystkie te trucizny nie powodują działania natychmiastowego, lecz gromadzą się w organizmie i z upływem czasu wzrasta ich koncentracja, a gdy zostanie przekroczony próg odporności organizmu dochodzi do wystąpienia reakcji w postaci różnorodnych objawów i dolegliwości. 

Ponieważ substancje trujące ze spalania wraz z powietrzem dostają się do organizmu przez drogi oddechowe, dlatego ich działanie w pierwszej kolejności ujawnia się jako choroby górnych dróg oddechowych, nosa, zatok przynosowych, gardła i krtani wywołane działaniem drażniącym lub alergicznym na błonę śluzową pod postacią ostrych i przewlekłych nieżytów błony śluzowej. Ponadto inne zmiany chorobowe ujawniają się na skórze, pod postacią odczynów toksyczno-alergicznych, a także w takich narządach istotnych dla dobrego zdrowia jak trzustka, wątroba i nerki.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Marki systemem gospodarowania odpadami, od 1 lipca 2013 roku, odpady pochodzenia roślinnego są zbierane selektywnie  (worek brązowy). Na terenie Marek obowiązuje całkowity zakaz spalania liści i trawy. 

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Każdorazowe stwierdzenie spalania odpadów powinno być niezwłocznie zgłoszone do Komisariatu Policji w Markach.

Należy mieć nadzieję, że po przeczytaniu tej informacji osoby, które palą odpady w końcu zrozumieją iż postępują niewłaściwie, narażając na utratę zdrowia siebie, swoją rodzinę i sąsiadów.

Skąd się bierze smog?

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest "niska emisja", czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin. Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynika w głównej mierze z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych można spalić nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. W wielu krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza. W Polsce niestety nie istnieją normy dla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym.

Dlatego też obecnie w Urzędzie Miasta Marki trwają prace nad uruchomieniem programu dofinansowań wymiany pieców. Już wkrótce więcej informacji na ten temat dostępnych będzie na naszej stronie internetowej.

 źródło: http://www.polskialarmsmogowy.pl/

 

ZAKAZ PALENIA LIŚCI !

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta Marki uchwałami wprowadzającymi od dnia 1 lipca 2013 roku nowy system gospodarowania odpadami, odpady pochodzenia roślinnego są zbierane selektywnie (worek brązowy).

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Każdorazowe stwierdzenie spalania odpadów powinno być niezwłocznie zgłoszone do Komisariatu Policji w Markach.

WOŚ
15 listopada 2017, godz. 08:00

zdjecie
fot. 1
fot. 2

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry