bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

Przekroczenie poziomu III dla pyłu zawieszonego PM2,5

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego.

INFORMACJE O OSTRZEŻENIU

Nazwa substancji - pył zawieszony PM2,5

Obszar - województwo mazowieckie

Czas obowiązywania - do 1.12.2017r.

Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji - główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.

Informacje o jakości powietrza

Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych dróg oddechowych.

Wrażliwe grupy ludności

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych dróg oddechowych.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Pył zawieszony PM2,5 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

WOŚ
30 listopada 2017, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry