bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ponad 60 ton odpadów azbestowych

Tyle udało się wywieźć i zutylizować w 2017 r.

W czerwcu 2017 roku Marki realizowały zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”, które w 85 proc. zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konkurs ofert na realizację tej usługi wygrała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Piotr” Piotr Jaczyński, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 38B, 05-084 Leszno. Zakres prac obejmował  w szczególności odbiór od mieszkańców, transport i unieszkodliwienie na uprawnionym do przyjęcia odpadów niebezpiecznych składowisku odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05*. Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców wywieziono i poddano utylizacji 53,532 tony płyt azbestowych z 17 nieruchomości.

  • pozyskana dotacja: 10.270,00 zł
  • koszt całkowity zadania: 12.083,24 zł
  • wkład własny: 1.813,24 zł

Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Wołominie odebrało i zutylizowało 6,103 tony odpadów azbestowych z 6 nieruchomości.

Łącznie z terenu Gminy Miasto Marki w 2017 roku wywieziono i poddano utylizacji:

60,635 Mg odpadów azbestowych

z 23 nieruchomości


Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.270,00 zł.

 

WOŚ
18 stycznia 2018, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry