bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zieleniec idzie do remontu

Roboty zaczną się w przyszłym tygodniu.

Wiosną  ubiegłego  roku  zakończyły się prace przy modernizacji ulicy Sowińskiego. Została uzupełniona kanalizacja deszczowa, ułożona nowa nawierzchnia, powstały chodniki i droga rowerowa. Zakres robót sięgał skrzyżowania z ul. Stawową. Mieszkańcy Zieleńca, którzy licznie uczestniczyli w  konsultacjach  społecznych,  pytali, czy i kiedy nastąpi ciąg dalszy. Odpowiedź brzmi – w przyszłym tygodniu.

W lutym miasto podpisało umowę z firmą Strabag na wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, fragmentu Wesołej i północnej części ulicy Przyleśnej.

– Dzięki temu powstanie wygodny dojazd z Zieleńca do centrum Marek – mówi burmistrz Jacek Orych.

To  największa  umowa  drogowa w dziejach Marek. Wykonawcę wyłoniono dopiero w drugim przetargu. W pierwszym najtańsza oferta wynosiła 14,9 mln zł i znacznie przekraczała kosztorys. Dlatego samorząd zdecydował się powtórzyć postępowanie. W drugim przetargu najtańszą (i jedyną) ofertę złożył Strabag. Koszt inwestycji wyniesie 12,9 mln zł brutto.

Zakres robót jest bardzo szeroki. Przede wszystkim ulice na Zieleńcu dostaną odwodnienie. Powstanie kanalizacja deszczowa połączona z oczyszczalnią  wód  opadowych.  Główna uzyska nawierzchnię z betonu asfaltowego, przyległe do niej – z kostki. Powstanie też droga rowerowa, którą od kresu ulicy Sowińskiego będzie można pojechać przez Główną do węzła Zielonka 2. Na tę część inwestycji otrzymaliśmy unijne dofinansowanie. Budowa drogi rowerowej ma zapewnione pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”.

Inwestycja powinna być ukończona jesienią tego roku.

TM
6 marca 2018, godz. 08:00
#Inwestycje #PIT dla Marek = inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry