bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wędkarze dzieciom

Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka

Okręg Mazowiecki  Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 24 kwietnia 2018 r.  złożył w trybie, o którym mowa art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą: „Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka”. Każdy, w terminie do dnia  11 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść wniosku do pobrania.

WPZ
4 maja 2018, godz. 08:00
#Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry