bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wniosek o dotację

Letni obóz sportowy Brajniki 2018 -UKS Marki

W dniu 4 maja 2018 r. do Urzędu Miasta Marki w trybie paragrafu 12 Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Marki na realizację projektu „LETNI OBÓZ SPORTOWY BRAJNIKI 2018”.

Oferta jest zgodna z Uchwałą nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania. Ze względu na brak środków dotacja może wynieść do 5000 zł. Każdy, w terminie do dnia  22 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść wniosku do pobrania.

WPZ
15 maja 2018, godz. 08:00
#Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry