bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Postaw na słońce

Konkurs badawczy Fundacji Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już po raz V ma przyjemność zaprosić młodzież szkolną do udziału w szkolnym projekcie edukacyjnym "Postaw na Słońce". W ramach projektu organizujemy dwa niezależne konkursy: badawczy i filmowy.
 

Udział w konkursach jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 35 tys. zł!


Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie „Postaw na Słońce” jest stworzenie w szkole, a następnie zarejestrowanie na stronie internetowej zespołu konkursowego. Może się on składać z uczniów
z różnych klas. Do kierowania zespołem powinien zostać wyznaczony nauczyciel - opiekun.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz szkół średnich.

Każdy zespół może zarejestrować się do konkursu badawczego i filmowego niezależnie, tzn. wziąć udział tylko w jednym konkursie albo w obu równocześnie.


KONKURS BADAWCZY

Prosimy szkolne zespoły konkursowe o zrealizowanie serii zadań przedstawionych na stronie. Uczestnicy będą przeprowadzać z pomocą nauczyciela analizy energetyczne budynków mieszkalnych, a następnie dobierać odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Uczniowie będą także prowadzić kampanie promujące korzyści związane z wykorzystaniem OZE wśród swoich kolegów i koleżanek, a przede wszystkim w środowisku lokalnym. Uczestnicy konkursu będą mogli korzystać z fachowego wsparcia przez cały okres trwania projektu – do pomocy udostępnimy specjalne kalkulatory, modele i inne szczegółowe materiały, które pomogą w realizacji zadań.

Do konkursu może zgłosić się jeden, maksymalnie 10-osobowy zespół ze szkoły.

Więcej informacji: postawnaslonce.pl

KONKURS FILMOWY

Zadaniem w konkursie jest stworzenie własnego reportażu filmowego na temat mikroinstalacji OZE znajdujących się w Państwa okolicy. Młodzież biorącą udział w projekcie tworzy ekipę filmową. Następnie przechodzi krok po kroku kolejne etapy tworzenia dzieła – od pomysłu na scenariusz do gotowego reportażu. Filmy zostaną zaprezentowane na stronach konkursu Fundacji BOŚ. Będą także stanowiły pomoc w promocji projektu badawczego.

Do konkursu może zgłosić się dowolna liczba, maksymalnie 5-osobowych zespołów ze szkoły

Więcej informacji: filmeko.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 listopada 2018 roku

WOŚ
10 października 2018, godz. 10:27
#Środowisko #Szkoła Podstawowa Nr 1 #Szkoła Podstawowa Nr 2 #Szkoła Podstawowa Nr 3 #Szkoła Podstawowa Nr 4 #Zespół Szkół Nr 2

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry