bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Zapraszamy do składania ofert

Zarządzenie burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie w latach 2019-2021 realizacji zadań publicznych w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły zarządzenia w załączniku.

WPZ
27 listopada 2018, godz. 13:49
#Miasto

Załączniki:

00501722018.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry