bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XV edycja "Konkursu - zbiórka surowców wtórnych"

Samorządowcy zapraszają do udziału przedszkola, szkoły podstawowe i średnie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 28 listopada 2018 r. podjął Uchwałę nr 22/3/18 w sprawie  zorganizowania XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.

Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w kolejnej – XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.

Organizacja tego przedsięwzięcia przyczynia się również do pogłębienia świadomości i zrozumienia zależności między człowiekiem a środowiskiem. Jest to nieodłącznym elementem w zwiększeniu poczucia odpowiedzialności wśród społeczeństwa za stan otaczającego nas świata. Edukacja ekologiczna jest zadaniem długofalowym, wysiłek wkładany teraz w kształtowanie dzieci i młodzieży zaowocuje w przyszłości właściwymi zachowaniami służącymi poprawie jakości środowiska naturalnego.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerami tel.: (022) 59-79-093 oraz (022) 59-79-480.

REGULAMIN KONKURSU

Raport z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenie ilości przekazanych surowców wtórnych

Więcej informacji na stronie www.mazovia.pl

WOŚ
30 listopada 2018, godz. 10:43
#Środowisko #Szkoła Podstawowa Nr 1 #Szkoła Podstawowa Nr 2 #Szkoła Podstawowa Nr 3 #Szkoła Podstawowa Nr 4 #Przedszkole Miejskie Nr 1 #Przedszkole Miejskie Nr 2 #Przedszkole Miejskie Nr 3 #Zespół Szkół Nr 1 #Zespół Szkół Nr 2

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry