bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Przed strajkiem nauczycieli

Informacja z piątkowej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

8 kwietnia prawdopodobnie dojdzie do strajku nauczycieli. Władze wielu samorządów liczą, że do protestu nie dojdzie, ale trzeba być gotowym na każdy scenariusz. Tym bardziej, że strajk rozpoczyna się w gorącym okresie – tuż przed egzaminami ośmioklasistów i gimnazjalistów. W ubiegły czwartek burmistrz Jacek Orych spotkał się z dyrektorami placówek edukacyjnych. Tej tematyce była poświęcona także piątkowa Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Oto najważniejsze wnioski z dyskusji (w podziale na poszczególne przedszkola i szkoły).

Przedszkole Miejskie nr 1

W tajnym referendum strajkowym wzięło udział 80 proc. uprawnionych. 11 osób opowiedziało się za strajkiem, 9 przeciw. Dyrektor Hanna Dąbrowska podkreśla, że ona i prawdopodobnie jeszcze jeden nauczyciel są w stanie zapewnić opiekę przez 1-3 dni. Nie wiadomo jednak, co będzie, gdy strajk się przedłuży. Pani dyrektor liczy, że część rodziców zrozumie sytuację i zatrzyma dzieci w domu. Hanna Dąbrowska zdaje sobie sprawę, że część cześć rodziców nie może wziąć wolnego. Chcemy zabezpieczyć opiekę w takich przypadkach – podkreśla.

Przedszkole Miejskie nr 2

W referendum wzięło udział 100 proc. uprawnionych. Do ubiegłego czwartku wszyscy opowiedzieli się za strajkiem. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że przedszkole ma oddziały zamiejscowe (w szkołach nr 1,4,5). Na pewno będzie sprawowana opieka w bazowym przedszkolu – przy ul. Dużej. Rodzice, którzy mają dzieci w oddziałach zamiejscowych, będą mogli je tu przywieźć. Według stanu na piątek, przedszkole przy Dużej będzie mogło prowadzić trzy oddziały. Będzie również pracować tamtejsza kuchnia.

Przedszkole Miejskie nr 3

Nie było referendum strajkowego, przedszkole normalnie pracuje.

Szkoła Podstawowa nr 1

90 proc. uprawnionych zagłosowało za strajkiem. Dyrektor Danuta Pazikowska zapewnia, że egzaminy ósmoklasistów się odbędą. Staniemy na wysokości zadania – zapewnia. W SP1 jest bowiem grupa kadry, która nie będzie protestować. Te osoby zajmą się także opieką nad dziećmi.

Szkoła Podstawowa nr 2

W referendum wzięło udział 89 proc. uprawnionych. Z tej grupy 90 proc. opowiedziało się za strajkiem. Jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasistów, podstawowe składy komisji są zapewnione. Są jednak „egzaminacyjne” problemy z pedagogami wspomagającymi, pracującymi z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dyrektor Katarzyna Łempicka otrzyma pomoc od innych szkół w tym zakresie. Prowadzi również rozmowy z innymi pedagogami specjalnymi.  

- Mam nadzieję, że ten problem uda się rozwiązać – mówi.

Ze wstępnych rozmów z rodzicami wynika, że wiele dzieci pozostanie w domach. Nad tymi, które przyjdą do „Dwójki”, będzie sprawowana opieka.

- Zgłosiło się też do pomocy trzech nauczycieli-emerytów – zaznacza Katarzyna Łempicka.

Szkoła Podstawowa nr 3

W referendum strajkowym wzięło udział 84 proc. uprawnionych. Za strajkiem opowiedziało się 80 proc. Przeciw protestowi wystąpiło 15 osób. Dyrektor Beata Szczypkowska podkreśla, że egzaminy nie są zagrożone. Opieka nad dziećmi będzie sprawowana na bieżąco, a kuchnia będzie funkcjonowała.

Szkoła Podstawowa nr 4

W referendum strajkowym wzięli udział wszyscy uprawnieni (obecni w tym czasie w szkole). 96 proc. zagłosowała za strajkiem. Będzie pracować dwóch nauczycieli. Mimo to dyrektor Magdalena Osińska deklaruje przeprowadzenie egzaminów. Będzie to łatwiejsze, jeśli w tym tygodniu zmienią się wymogi dotyczące obsady komisji egzaminacyjnych (liberalizacja zasad).

Zespół Szkół nr 1

Dyrektor Sławomira Kozak podkreśla, że w szkole nie odbyło się referendum strajkowe. Egzaminy nie są zagrożone, myślę, że będziemy pracowali normalnie – zaznacza. Władze tej szkoły pomogą innym mareckim placówkom, oddelegowując nauczycieli.

Zespół Szkół nr 2

Dopiero w piątek zakończyło się referendum strajkowe. Większość uprawnionych opowiedziała się za strajkiem. Robimy wszystko, by egzaminy i sprawdziany odbyły się bez zakłóceń. W miarę rozwoju sytuacji – będą podejmować kolejne działania. Sytuacja jest dynamiczna – mówi Elżbieta Piszcz.

W podsumowaniu piątkowej komisji burmistrz Jacek Orych podkreślił, że samorząd i dyrektorzy przedszkoli i szkół zrobią wszystko, by egzaminy się odbyły, a opieka na dziećmi była sprawowana.

- Analizujemy wszystkie scenariusze. Intensywnie ze sobą współpracujemy, by  złagodzić skutki ewentualnego protestu. Wciąż jednak mamy nadzieję, że do niego nie dojdzie – podkreśla burmistrz.

Zapis obrad z komisji poniżej

TM
1 kwietnia 2019, godz. 12:37
#Edukacja #Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego #Szkoła Podstawowa Nr 2 #Przedszkole Miejskie Nr 1 "Wesoły Skrzat" #Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefa Roweckiego Grota" #Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r #Zespół Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia #Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II #Przedszkole Miejskie Nr 2 "Mali Odkrywcy" #Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Świat"

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry