bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dzierżawa gruntu

Zapraszamy do składania ofert w konkursie.

Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3 zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu o pow. 15 m2, położonego w Markach   w rejonie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ul. Wspólnej, stanowiącego część działki  o nr ewid. 39/6 w obrębie 4-01.

Czas trwania dzierżawy –  3 lata  z możliwością przedłużenia. Stawka wyjściowa czynszu wynosi 28,00 zł/m2 netto za miesiąc.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3 do dnia 7 maja 2019  roku do godz. 12.00 z opisem „Oferta na dzierżawę gruntu o pow. 15 m 2 stanowiącego część działki o nr ewid. 39/6 położonej w Markach przy skrzyżowaniu Al. Marsz. J. Piłsudskiego oraz ul. Wspólnej w obrębie 4-01” oraz nazwą i adresem oferenta.  

O  wybraniu  oferty  zadecyduje zaproponowanie  najwyższej stawki czynszu, nie mniejszej niż ustalona stawka wyjściowa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2019 roku o godz. 12.30 w siedzibie Zakładu Usług  Komunalnych w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3  pok. nr 2.

ZUK
16 kwietnia 2019, godz. 08:58
#Zakład Usług Komunalnych

Załączniki:

zarzadzenie.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry