bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zmiana obwodów szkolnych

Przesunięcia między SP nr 2 oraz SP nr 4

Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki. Nowy plan sieci będzie obowiązywał  od 1 września 2019 roku. W porównaniu z poprzednią siecią wprowadzono zmiany granic obwodów pomiędzy SP nr 2 i   SP nr 4. Obszar położony między ul.  Gen. Zajączka oraz ul. Lisa Kuli a rzeką Długą został przeniesiony  z obwodu SP nr 2 do obwodu SP nr 4. Zmiana ta związana jest z planowanym przeniesieniem siedziby SP nr 4 z ul. Dużej no nowego kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Wspólnej.

Treść Uchwały nr VII/73/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki wraz z granicami obwodów tych szkół oraz mapa nowych obwodów szkół w załączeniu.

Uchwała daje prawo rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w szkole obwodowej od 1 września 2019 roku,  każdemu uczniowi, który zamieszkuje w obwodzie tej szkoły. W tym celu rodzice  powinni zgłosić dziecko do szkoły obwodowej. Dla uczniów spoza obwodu, którzy chcą rozpocząć naukę w klasie pierwszej w danej szkole, w przypadku wolnych miejsc w oddziale klasy pierwszej, będzie przeprowadzona rekrutacja na przełomie maja i czerwca 2019 roku. Harmonogram rekrutacji i wzór wniosku w załączeniu.

Uczniowie którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do szkół spoza obwodu określonego nową uchwałą Rady Miasta Marki, mają prawo uczęszczać do tych szkół, aż do ukończenia klasy ósmej.

Uczniowie ci mają również możliwość przeniesienia się od 1 września 2019 roku do szkoły obwodowej, w celu kontynuacji nauki na etapie szkoły podstawowej. Takie przeniesienie należy zgłosić do sekretariatu szkoły obwodowej.

CUW
26 kwietnia 2019, godz. 06:31
#Edukacja #Centrum Usług Wspólnych #Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego #Szkoła Podstawowa Nr 2 #Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r #Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefa Roweckiego Grota" #Zespół Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry