bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Szansa na dokończenie obwodnicy

GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie prac od Marek do węzła Kobyłka.

Z komunikatu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Ponownie ogłoszony został przetarg na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (z węzłem).

Zadaniem wykonawcy jest dokończenie m.in. następujących prac: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 1 lipca 2019 r.

Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą (przy braku odwołań): listopad 2019 r.

Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 r.

W maju 2018 r. GDDKiA rozwiązała umowę z ówczesnym wykonawcą robót. Następnie wykonana została inwentaryzacja terenu oraz przygotowana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który dokończy niezrealizowane prace.

We wrześniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła tylko jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski Zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione. W październiku ponownie ogłoszony został przetarg. Tym razem wpłynęły dwie oferty, z których ta tańsza przekraczała kosztorys inwestorski GDDKiA o ok. 70 proc. W związku z tym w listopadzie 2018 r. postępowanie zostało unieważnione.

GDDKiA dokonała weryfikacji kosztorysu na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki – Kobyłka, biorąc pod uwagę m.in. wzrost cen materiałów czy wykonanie robót poprawkowych. Z uwagi na to, iż kwota była wyższa od poprzedniej wyceny, wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Pozyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac.

TM
22 maja 2019, godz. 14:12
#Obwodnica Marek

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry