bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ośmiu kandydatów do Mareckiej Rady Seniorów

Zapraszamy do zapoznania się z biogramami. Wybory odbędą się 26 czerwca w CAF3.

Do Mareckiej Rady Seniorów (MRS) zgłosiło się 8 osób, które spełniają warunki, czyli ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie naszego miasta. Poniżej przedstawiamy dane biograficzne, które pomogą dokonać wyboru czterech nowych członków MRS. Wybory uzupełniające odbędą się 26 czerwca 2019 w CAF3 przy ul. Fabrycznej 3 w Markach w godzinach 15.00 - 18.00. Prawo do głosowania mają mieszkańcy Miasta Marki, którzy ukończyli 60 rok życia.

Eliza Dąbrowska – Grzelak

Od 2016 roku jest na emeryturze. Skończyła studia prawnicze, po egzaminie państwowym jest audytorem wewnętrznym. Udziela się społecznie jako seniorka biorąc udział w wydarzeniach Marek. Aktywna, lubi sport, podróże i literaturę piękną. Rozumie problemy osób starszych. Chciałaby czynnie uczestniczyć w poprawie życia i sprawach seniorów.

Jadwiga Golińska-Kamińska

Zawód wyuczony - kaletnik. Pracowała jako referent biurowy, starszy magazynier, specjalista do spraw księgowo-kadrowych. Była przyboczną w ZHP, ławnikiem w sądzie w Wołominie, wieloletnim członkiem Zarządu Klubu Seniora w MOK. Obecnie należy do zespołu taneczno-muzycznego „Praskie Małmazyje”. Za owocną pracę w Mareckim Ośrodku Kultury i zaangażowanie w działalność otrzymała 8 dyplomów. Od najmłodszych lat posiada dobry kontakt z ludźmi.

Barbara Jośko

Jest nauczycielem i dyrektorem w Przedszkolu Miejskim nr 2. Przepracowała 51 lat, w tym 37 na stanowisku dyrektora. W przeszłości uczestniczyła w pracach komisji wyborczych. Chętnie udziela się społecznie.

Jolanta Kur

Emerytowany nauczyciel szkół mareckich i warszawskich. Działacz na rzecz lokatorów w Markach. Od 2000 roku prezes Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Interesów Lokatorów o/Marki. Jest członkiem Akcji Katolickiej w Parafii św. Izydora w Markach. Od 50 lat mieszka w Markach, zna ludzi i ich potrzeby. Chciałaby zaangażować się w sprawy seniorów i osób niepełnosprawnych w Markach.

Ryszard Kurlanda

Z zawodu technik mechanik. Obecnie emeryt. Pracował w „Fomarze” w Markach od 1973 do 2005 r. W 1980 był w komisji zakładowej „Solidarności”.

Hanna Tomczak

Pielęgniarka, obecnie na emeryturze. Pełniła funkcję przewodniczącej kolegium pielęgniarek na terenie szpitala. Należy do Klubu Seniora przy Mareckim Domu Kultury. Jest osobą operatywną i skuteczną w działaniu. Posiada wyczulone oko na krzywdę ludzi i zwierząt. Udziela się społecznie.

Aldona Wasilewska

Markowianka od 14 lat. Terapeutka. Wieloletni pracownik poradni terapii uzależnień „Esculap” w Markach. Mimo emerytury pracuje na ½ etatu. Jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Markach. W pracach Mareckiej Rady Seniorów od roku jako sympatyk. Bierze udział w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki senioralnej. Pragnie upowszechniać wolontariat wewnątrzpokoleniowy „senior-seniorowi”, lobbować na rzecz rozszerzenia komunikacji L-busów po szerokości Marek oraz działać na rzecz środowiska senioralnego. Jej pasją jest malowanie na tkaninach.

Ewa Zembrzycka-Wiater

Z wykształcenia biochemik z 45-letnim doświadczeniem w Instytucie Onkologii w Warszawie. Przez 12 lat była sędzią społecznym w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy. 27 lat pełniła funkcję przewodniczącego Związku Kupców i Przedsiębiorców w Zielonce. Zamierza służyć radą i pomocą zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem.

CAF3
18 czerwca 2019, godz. 14:26
#Miasto #Organizacje pozarządowe #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry