bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Oferta Fundacji Oxylium

Propozycja alternatywnego spędzania czasu dla rodzin z problemami.

W dniu 18 lipca 2018 roku do Urzędu Miasta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Oxylium na realizację projektu pod tytułem: „Poradź sobie  z uzależnieniem. Działania na rzecz duchowego i emocjonalnego rozwoju rodziny w trzeźwości.”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.

Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki  w terminie do dnia 31 lipca  2019 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach pod nr tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77 wew. 20. 

WPZ
24 lipca 2019, godz. 10:22
#Organizacje pozarządowe #Edukacja

Załączniki:

oxylium.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry