bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych

Informacja na temat terminów i lokalizacji - koło łowieckie Cietrzew.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033) Burmistrz Miasta Marki podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia oraz miejscu planowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 331 „Cietrzew” polowań zbiorowych na sezon łowicki 2019-20. (w załączniku)

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

WOŚ
26 sierpnia 2019, godz. 08:07
#Środowisko

Załączniki:

plan_polowan.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry