bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych

Informacja na temat terminów i lokalizacji - koło łowieckie Narew

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033) Burmistrz Miasta Marki podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu planowanych przez  Wojskowe Koło Łowieckie nr 123 „NAREW” polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 362 na sezon łowicki 2019-20. (w załączniku).
 
Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

WOŚ
26 sierpnia 2019, godz. 09:49
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry