bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Wnioski i dokumenty tym razem składamy w Centrum Usług Wspólnych.

W najbliższy poniedziałek, o godz. 12 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli dla dzieci zamieszkujących Miasto Marki na rok szkolny 2020/2021.

Podobnie jak rekrutacja zasadnicza, rekrutacja uzupełniająca odbędzie za pośrednictwem systemu elektronicznego https://przedszkola-marki.nabory.pl/ i na tych samych zasadach co rekrutacja zasadnicza, z wyjątkiem miejsca składania wydrukowanych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów – podczas rekrutacji uzupełniającej wspomniane dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych, ul. Klonowa 7, kancelaria, II piętro (a nie, jak w trakcie rekrutacji zasadniczej, w przedszkolu pierwszego wyboru).

W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałe na terenie Miasta Marki, które nie uczestniczyły w tegorocznej rekrutacji zasadniczej prowadzonej w kwietniu-maju lub nie zostały przyjęte do przedszkola na skutek niepotwierdzenia przez rodziców miejsca, na które się zakwalifikowały lub które zostało im wskazane przez Burmistrza.   

Zadaniem rodziców, chcących zgłosić dziecko w ramach rekrutacji uzupełniającej jest zalogować się do systemu (od 3 sierpnia 2020 r. od godz. 12 do 10 sierpnia 2020 r. do godz. 12), wpisać w elektronicznym wniosku dane dziecka i rodzica, a następnie wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można umieścić maksymalnie trzy przedszkola, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego.

Po wprowadzeniu danych do systemu rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku, podpisanie go, dołączenie do niego dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów i dostarczenie go w terminie od 3 sierpnia do 10 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 do Centrum Usług Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7 (kancelaria, II piętro). Godziny pracy kancelarii Centrum Usług Wspólnych: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 16.00
W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego przypominamy o zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa tj. obowiązek zasłaniania ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk.

Rodzice, którzy nie mogą albo nie chcą korzystać z komputera, będą mogli oczywiście pobrać w Centrum Usług Wspólnych papierowy wniosek do wypełnienia ręcznie.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udzielane są telefonicznie lub drogą mailową w poszczególnych przedszkolach lub w Centrum Usług Wspólnych.

Informacje dot. rekrutacji uzupełniającej:
Harmonogram rekrutacji
Kryteria gminne

CUW
31 lipca 2020, godz. 06:02
#Miasto #Edukacja #Przedszkole Miejskie Nr 1 #Przedszkole Miejskie Nr 2 #Przedszkole Miejskie Nr 3 #Centrum Usług Wspólnych #Zespół Szkół Nr 2 #Poradnik mieszkańca

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry