bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Doceńmy pracę wolontariuszy i zgłośmy ich kandydatury do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” organizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego, który w ten sposób chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną.

Cele Konkursu to przede wszystkim popularyzowanie idei wolontariatu, promowanie wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego.

Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury.

W tym roku laureaci po raz pierwszy będą wybierani w 5 kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • wolontariat grupowy;
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
  • wolontariat seniorów;
    • wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19.

Kandydatów można zgłaszać w formie:

  • elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
  • papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 września 2020 roku.

Laureatów konkursu wyłoni jury biorące pod uwagę: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Więcej informacji - www.dialog.mazovia.pl

CAF3
15 września 2020, godz. 13:11
#Miasto #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry