bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ostatni dzwonek

Jeszcze niecały tydzień na złożenie deklaracji odpadowej

Do 25 września czekamy na Państwa nowe deklaracje odpadowe. Zostało już tylko pięć dni na wykonanie tego obowiązku. Deklarację można złożyć elektronicznie (przez e-PUAP), wysłać drogą pocztową lub przynieść osobiście. Przyjmujemy je w trzech punktach: Wydziale Podatków i Opłat przy Lisa-Kuli 3a, Urzędzie Miasta Marki (Aleja Piłsudskiego 95) oraz Centrum Aktywności Fabryczna 3 (przede wszystkim seniorzy).

Więcej na temat deklaracji piszemy w internetowej zakładce „Nowy system odpadowy”.

- Ze strony mieszkańców padają pytania, co się stanie, gdy ktoś nie złoży deklaracji. Pierwszym krokiem będzie wezwanie do jej złożenia. Jeśli nie będzie reakcji, nastąpi wszczęcie postępowania z urzędu i wydanie decyzji, określającej wysokość należnej opłaty, co skutkować może naliczeniem odsetek za zwłokę – informuje Grzegorz Kasprowicz, zastępca burmistrza Marek.

Przypominamy, że stare deklaracje (od zadeklarowanej osoby) utraciły moc z dniem 31 lipca 2020. Dlatego każdy właściciel domu jednorodzinnego lub zarządca budynku wielolokalowego ma obowiązek złożenia nowej deklaracji, opartej o zużycie wody.

TM
21 września 2020, godz. 11:51
#Miasto #Środowisko #System odpadowy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry