bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Interaktywne Miasteczko Mikołaja

Fundacja A.R.T. ubiega się o mały grant na świąteczny projekt

W dniu 27 października 2020 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Fundacji A.R.T. na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania „Interaktywnego Miasteczka Mikołaja”.

Projekt przewiduje zorganizowanie 12 grudnia 2020 r. świątecznej podróży z Mikołajem w formule on-line. Całkowity koszt zadania to 8 000,00 zł, w całości pokryty z dotacji.

Każdy, w terminie do 9 listopada br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki,      Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku znajduje się w załączniku.

CAF3
2 listopada 2020, godz. 15:35
#Miasto #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry