bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsultacje zakończone

Burmistrz przedstawia sprawozdanie z konsultacji nad programem współpracy na rok 2021

Burmistrz Miasta Marki dziękuje za udział w konsultacjach nad "Programem współpracy na rok 2021 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uwagi do programu można było zgłaszać do 4 listopada br. W konsultacjach nad Programem wzięły udział organizacje pozarządowe i jednostki miejskie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” nastąpi podczas  XXVIII sesji Rady Miasta Marki w dniu 25 listopada br.

Pełne sprawozdanie znajdziecie Państwo w załączniku poniżej.

CAF3
19 listopada 2020, godz. 08:32
#Organizacje pozarządowe #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry