bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Rusza drugi konkurs w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Do podziału jest niebagatelna kwota prawie 10,5 mln EUR. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. Wstępne wnioski można składać do 11 stycznia przyszłego roku.
W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (budżet 4,5 mln EUR), ochrona praw człowieka i równe traktowanie (prawie 3 mln EUR)  oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (3 mln EUR).

Można składać wnioski na małe i duże dotacje

Małe dotacje:

  • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
  • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
  • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
  • wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:

  • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
  • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
  • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
  • wkład własny: nieobowiązkowy

„Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych”

Więcej informacji TUTAJ

 

WPZ
1 grudnia 2020, godz. 19:48
#Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry