bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Narodowy Spis Powszechny

Nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach będzie przedłużony do 16 lutego.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. rozpocznie się on 1 kwietnia 2021 r. a zakończy, zgodnie z nowelizacją ustawy, 30 września 2021 r. 

Każdy z nas będzie miał obowiązek wzięcia udziału w NSP 2021. 

Burmistrz Jacek Orych ogłasił nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Formularze do złożenia dla osób chętnych w załącznikach. 

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na rachmistrzów spisowych znajdują się pod adresem: spis.gov.pl/do-9-lutego-br-urzedy-gmin-prowadza-nabor-na-rachmistrzow-spisowych/

WPZ
9 lutego 2021, godz. 12:23
#Miasto #Narodowy Spis Powszechny

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry