bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Otwarty konkurs projektów dla NGO ...

... na rozwoju sportu w Markach w roku 2021

Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2021 roku.

Wniosek z zakresu rozwoju sportu skierowany jest do klubów sportowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących działalność na obszarze Marek i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Zadanie musi być wykonywane na rzecz mieszkańców miasta Marki.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie z podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym pliku XML

Wniosek składany osobiście lub listownie (na adres Urząd Miasta w Markach, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi danymi;

  • „KONKURS NA ROZWÓJ SPORTU W MARKACH W ROKU 2021”
  • tytułem własnym projektu (tożsamym z tytułem z cz. I pkt 1 wniosku)
  • nazwą wnioskodawcy
  • adresem wnioskodawcy

Wniosek należy złożyć do dnia 22 lutego 2021 roku do godz. 16.00.

Wnioski złożone lub przesłane pocztą lub elektronicznie po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie (liczy się data wpływu do Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

 

CAF3
12 lutego 2021, godz. 14:05
#Organizacje pozarządowe #Miasto #CAF 3 #Sport

Załączniki:

00500262021.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry