bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecki Budżet Obywatelski powrócił

Od 1 do 22 kwietnia zbieramy propozycje zadań do tegorocznej edycji

Marecki Budżet Obywatelski (MBO) powrócił, Rada Miasta przyjęła stosowne uchwały, a organy nadzoru nie miały uwag. 

Rozpoczął się właśnie pierwszy etap MBO.

W tym roku mamy do dyspozycji  800 tysięcy, z czego 650 tysięcy na zadania twarde, a 150 tysięcy na zadania miękkie - podkreśla burmistrz Jacek Orych. 

Przyjmowanie propozycji zadań trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59:59.

Zadania w ramach MBO mogą dotyczyć jednej z poniższych kategorii:
1) zadań twardych
2) zadań miękkich
Do kategorii zadań twardych zalicza się zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej lub drogowej itp.
Do kategorii zadań miękkich zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym itp.

Zgłaszanym zadaniem w ramach MBO może być inicjatywa mieszkańców, która przyczynia się do rozwoju Marek. Inicjatywą mieszkańców jest zadanie polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementu infrastruktury miejskiej, ale także niezwiązane z rozwojem infrastruktury miejskiej, w szczególności dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym lub rekreacyjnym. 

Zadania w ramach MBO mogą zgłaszać mieszkańcy miasta lub grupa mieszkańców miasta. Grupa mieszkańców miasta zgłaszająca projekt zadania wyznacza maksymalnie 2 osoby do kontaktów, które są wskazane w formularzu zgłoszenia zadnia i które w imieniu grupy mogą kontaktować się z Zespołem oraz podejmować wiążące decyzję w zakresie ewentualnych zmian lub uzupełnień zadania. Zadania w ramach MBO może wybierać każdy mieszkaniec Miasta. Zadanie musi zostać poparte przez minimum 15 mieszkańców miasta. Każdy mieszkaniec miasta może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby zadań w ramach MBO. 

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z kartami poparcia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” i nazwą zadania w terminie do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki, przesłać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl lub wypełnić i przesłać poprzez stronę www.zdecyduj.marki.pl bądź przesłać w formie zeskanowanej z odręcznym podpisem na adres zdecyduj@marki.pl. do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59:59.

Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne załączniki do złożenia swoich propozycji.

WPZ
17 marca 2021, godz. 12:17
#Budżet obywatelski #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry