bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Radni przeciw hałasowi z obwodnicy

Dobudowanie ekranów oraz wprowadzenie pomiaru prędkości na obwodnicy - takie są propozycje przedstawicieli mieszkańców.

Na marcowej sesji rada miasta podjęło stanowisko w sprawie ograniczenia hałasu emitowanego z obwodnicy Marek. Chodzi o odcinek trasy S8 przy ulicy Szkolnej, gdzie nadal nie ma przewidzianych budowy ekranów akustycznych.

Z inicjatywy klubu radnych „TAK, zmieniamy Marki!” jednogłośnie podjęto uchwałę, w której radni wnioskują do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed hałasem w rejonie ulicy Szkolnej, gdzie badania wykazały przekroczenia norm hałasu, oraz do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego o zainstalowanie odcinkowego pomiaru prędkości między węzłami „Marki” i „Zielonka”.

- Mamy nadzieję, że GDDKiA wprowadzi jeszcze korektę do kontaktu z wykonawcą dodatkowych ekranów wzdłuż obwodnicy i odcinek w okolicy ul. Szkolnej zostanie uwzględniony w ramach robót dodatkowych. Niestety oficjalnie nie wiadomo jaka jest przyczyna pominięcia tego fragmentu, a przecież w tym miejscu normy hałasu również zostały przekroczone – wyjaśnia radny Jarosław Jaździk.

To kolejne działanie rady miasta, które ma na celu wsparcie mieszkańców cierpiących z powodu zbyt dużego hałasu emitowanego z obwodnicy Marek. Podobna uchwała podejmowana była w pierwszej połowie 2018 roku.

- W 2018 roku zawiązała się koalicja samorządów Marek, Zielonki, Kobyłki, Wołomina i Radzymina, która wspólnie zabiegała o jak najszybsze ograniczenie hałasu z S8. W Markach te prace niebawem się rozpoczną. Natomiast niedawno GDDKiA informowała, że przygotowywany jest przetarg na zabezpieczenie kolejnego odcinka obwodnicy przed nadmierną emisją hałasu – wyjaśnia Paweł Pniewski, przewodniczący Rady Miasta Marki.

 

Poniżej pełna treść stanowiska:

25 lutego 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na zaprojektowanie i budowę nowych oraz podwyższenie istniejących ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 obwodnicy Marek na odcinku od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce. Jest to zwieńczenie kilkuletnich starań społeczności Marek i Zielonki o lepsze zabezpieczenie akustyczne terenów znajdujących się w pobliżu obwodnicy Marek (Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920).

 

Rada Miasta Marki składa podziękowania mieszkańcom zaangażowanym w działania zmierzające do ograniczenia hałasu emitowanego z obwodnicy Marek, organizacjom pozarządowym i administracji samorządowej oraz państwowej, których wspólne starania spowodowały wykonanie badań pomiaru hałasu, potwierdzających przekroczenie norm oraz wydanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji zobowiązującej Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu.

 

Jednocześnie z dużym niepokojem przyjęliśmy wiadomość o braku ujęcia dodatkowej ochrony akustycznej w zaplanowanych pracach dla terenów położonych w rejonie ulicy Szkolnej w Markach, mimo potwierdzenia w badaniach przekroczenia norm hałasu emitowanego z obwodnicy Marek na tym odcinku. Po wykonaniu prac zrealizowanych przez zwycięzcę przetargu, w dalszym ciągu mieszkańcy okolic ulicy Szkolnej pozostaną bez jakiejkolwiek ochrony akustycznej.

 

Wobec powyższego, w związku z oszczędnościami finansowymi wynikającymi z kwoty rozstrzygnięcia przetargu, wnioskujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zaplanowanie robót dodatkowych, które skutecznie zabezpieczą przed hałasem mieszkańców Marek, których nieruchomości zlokalizowane są w rejonie ulicy Szkolnej. Zaznaczamy, że wybudowanie w tym miejscu ekranów akustycznych będzie zgodne z przeprowadzonymi pomiarami natężenia hałasu i wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzją.

 

Ponadto wnosimy o objęcie odcinkowym pomiarem prędkości fragmentu obwodnicy Marek na odcinku od węzła „Marki” do węzła „Zielonka”. Po oddaniu tego fragmentu trasy S8 do użytkowania zaobserwować można rosnącą liczbę wypadków i kolizji drogowych. Jedną z głównych przyczyn kolizji jest nadmierna prędkość, a odcinkowy pomiar prędkości może stać się ważnym narzędziem do dyscyplinowania kierowców przekraczających dozwoloną prędkość na tym odcinku. Uspokojenie ruchu jest również jedną z form walki z hałasem emitowanym przez pojazdy poruszające się po obwodnicy Marek. Zmniejszenie prędkości automatycznie wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu w tym rejonie.

 

Wierzymy, że przedstawione powyżej argumenty przekonają władze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do podjęcia decyzji o objęciu odcinkowym pomiarem prędkości fragmentu obwodnicy Marek oraz wybudowaniu brakujących ekranów akustycznych na wysokości ulicy Szkolnej w Markach.

 

WPZ
1 kwietnia 2021, godz. 17:02
#Miasto #Obwodnica Marek

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry