bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bezmyślne pomysły, opłakane skutki

Podpalanie traw niczemu i nikomu nie służy. Może być za to przyczyną ogromnych kłopotów. Także dla podpalacza.

10 kwietnia straż pożarna zanotowała w całym kraju już ponad tysiąc pożarów traw. Niedziela nie była spokojniejsza. W naszym rejonie wybuchły dwa pożary – jeden w okolicy tzw. zwałki, drugi – przy drodze 631. W gaszeniu tego pierwszego uczestniczyli m.in. nasi strażacy z OSP w Markach. Do opanowania sytuacji w drugiej lokalizacji potrzebne było wsparcie lotnicze.

Strażacy apelują o powstrzymanie się przed wypalaniem traw.

„Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni” – czytamy na stronie #stoppożaromtraw

Strażacy przypominają, że pozytywne skutki wypalania traw są mitem.

„Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu. Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie” – ostrzegają strażacy.

Przypominają również, że podpalacze muszą się liczyć z odpowiedzialnością prawną i finansową.

„Zakaz wypalania traw określony został w ustawie o ochronie przyrody oraz w ustawie o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat” – opisują strażacy.

Straty wynikające z pożarów traw oszacowano w 2019 r. na ponad 40 mln zł.

TM
11 kwietnia 2021, godz. 20:53
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry