bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zajęcia karate kyokushin dla dzieci

Stowarzyszenie Highlander Combat Academy ubiega się o mały grant


W dniu 14 kwietnia 2021 r. wpłynął do Urzędu Miasta Marki wniosek Stowarzyszenia Highlander Combat Academy dotyczący realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu.

Celem projektu jest „Prowadzenie zajęć dla dzieci z karate kyokushin w mieście Marki” Organizacja planuje przeprowadzenie
w okresie 1 maja – 29 lipca br. zajęć sportowych w wymiarze 2 razy
w tygodniu dla minimum 30 dzieci.

Całkowity koszt zadania to 43 385,00 zł, z tego z wnioskowanej dotacji
7 500,00 zł.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 29 kwietnia br. pisemnie
w Kancelarii Ogólnej UM Marki, listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku znajduje się w załączniku.

CAF3
22 kwietnia 2021, godz. 15:37
#Organizacje pozarządowe #CAF 3 #Sport

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry