bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

"Lato Polan 2021"

Chorągiew Stołeczna ZHP stara się o grant na wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży

W dniu 4 maja 2021 r., w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miasta Marki wpłynęła oferta Chorągwi Stołecznej ZHP na realizację zadania publicznego pt. „Lato Polan 2021” – wyjazdu wakacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży będących członkami 62. Szczepu Harcerskiego Polanie działającego w Markach.

Całkowity koszt zadania to 30 600,00 zł, z tego z dotacji 10 000,00 zł.

Każdy, w terminie do 18 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Ewa Czarkowska e-mail: ewa.czarkowska@marki.pl

Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF

CAF3/NGO
11 maja 2021, godz. 09:40
#Organizacje pozarządowe #CAF 3 #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry