bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wyjazd dla osób z niepełnosprawnościami z Marek

Polski Związek Niewidomych - Koło w Wołominie złożył wniosek o mały grant

W dniu 24 czerwca 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Wołominie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pt. „Wyjazd o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym do ośrodka Almatur w Janowie Podlaskim ” – wyjazdu skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z terenu Marek.

Całkowity koszt zadania to 51140.00 zł, z tego z dotacji 7000,00 zł.

Każdy, w terminie do 6 lipca  br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi do Ewy Czarkowskiej email: ewa.czarkowska@marki.pl

Pełna treść wniosku do pobrania w załączeniu.

NGO/CAF3
29 czerwca 2021, godz. 15:06
#Organizacje pozarządowe #CAF 3 #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry