bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Absolutorium i wotum zaufania

Symboliczne podsumowanie działań naszego samorządu za rok pandemii

W środę, 30 czerwca, w ratuszu odbyła się pierwsza – po długiej przerwie – stacjonarna sesja rady miasta. Podczas jej obrad radni zajmowali się m.in. raportem o stanie gminy za 2020 r., sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. oraz uchwałą o absolutorium dla burmistrza za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

W dziejach współczesnego samorządu był to jeden z najtrudniejszych okresów.

Przez większość ubiegłego roku na życiu wszystkich naszych mieszkańców piętno odcisnęła pandemia koronawirusa, która w wielu aspektach szalenie skomplikowała funkcjonowanie wielu służb publicznych oraz zwykłych obywateli. Nie ominęło to również naszego miasta, które nie tylko starało się dostosowywać do obostrzeń COVID-owych, ale przede wszystkim pomóc mieszkańcom w tym trudnym okresie. To spowodowało konieczność błyskawicznego przeformułowania priorytetów – z postawieniem najmocniejszego akcentu na ograniczanie wielorakich skutków potężnej pandemii - napisał we wstępie do raportu o stanie gminy burmistrz.

Jacek Orych dodaje, że w tym trudnym okresie widać było ogromną wolę współpracy – zarówno na poziomie administracji państwowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, a także niezrzeszonych w żadnych grupach obywateli.

Można by rzec, że w czasie epidemii przypomnieliśmy sobie prawdziwe znaczenie słowa „Solidarność” i wdrażaliśmy hasło "Marki Włącz się" - tym razem w pomaganie. Za to wszystko serdecznie dziękuję – dodaje burmistrz.

Ale ubiegły rok to nie tylko walką ze skutkami COVID-19. Mimo skomplikowanej sytuacji pandemicznej, a także finansowej (spadające w pierwszej połowie roku dochody z PIT) udało się zrealizować lub dokończyć małe i duże inwestycje. Jeszcze przed wybuchem pandemii został oddany do użytku Park Wolontariuszy przy Sportowej – miejsce spotkań mieszkańców. Ruszyła także druga stacja uzdatniania wody Wodociągu Mareckiego – jak bardzo była potrzebna, pokazał tegoroczny czerwiec, kiedy produkcja Markowej Wody pobiła historyczny rekord. Realizowaliśmy inwestycje drogowe – przebudowaliśmy m.in. ulice Szeroką, Skowronią, Kurpińskiego, Nałkowskiej i Pomorską. Zostały oddane do użytku: dojazd do Zespołu Szkół nr 2 poprzez ulice: Projektowaną i Turystyczną oraz łącznik z drogą 631 przez ul. Cmentarną. Jednym z największych projektów była modernizacja sporego odcinka Okólnej (od Słonecznej do Bielówek), zrealizowana – na podstawie umowy z miastem – przez i na koszt operatora centrum logistycznego. Trwają również prace projektowe nad przebudową Alei Piłsudskiego. Część robót została już wykonana. Od granicy z Ząbkami do węzła obwodnicy powstały ścieżki rowerowe (po obu stronach) oraz chodnik (po wschodniej stronie).

Miasto lub jego przedsiębiorstwa zdobywały też zewnętrzne dofinansowania. Mareckie Inwestycje Miejskie uzyskały wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na MCER. Wodociąg Marecki zwiększył dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności. Otrzymaliśmy też pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na środowej sesji radni udzielili Jackowi Orychowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Dziękuję radnym za udzielenie votum zaufania i absolutorium. Dziękuję współpracownikom i pracownikom urzędu, przedsiębiorstw i instytucji miasta. Dzięki wspólnej pracy udało nam się przeprowadzić miasto przez wzburzone pandemiczne morze – mówi Jacek Orych.

Głosowania w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu poprzedziła dyskusja radnych na temat realizacji zakładanych planów oraz prawidłowości wykonania budżetu miasta w 2020 roku.

W ubiegłym roku, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa, mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami w przepisach prawa, które wpływały na finanse miasta. Wiele rozwiązań prawnych było wprowadzanych  praktycznie z dnia na dzień bez możliwości wcześniejszego przygotowania się do nowej sytuacji, a mimo to Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie nie stwierdziła żadnych uchybień w realizacji budżetu miasta i wydała pozytywną opinię zarówno do przedstawionego sprawozdania, jak i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki o udzielenie absolutorium burmistrzowi - podsumował dyskusję na forum rady Paweł Pniewski, przewodniczący rady miasta.

Wyniki głosowania nad wotum zaufania - TUTAJ

Wyniki głosowania w sprawie absolutorium - TUTAJ

WPZ
1 lipca 2021, godz. 11:20
#Miasto #Koronawirus #Inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry