bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

25 sierpnia 2021, godz. 11:00
tryb zdalny

Zapraszamy na obrady Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 25 sierpnia 2021 roku na godz. 11:00 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Analiza działań jednostek organizacyjnych i organów Gminy dotyczących przygotowań do realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem dedykowanego systemu eSesja. Wejście przez stronę internetową https://tablet.esesja.pl lub przez aplikację na tablecie.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/141558.

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry