bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

29 września 2021, godz. 14:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 29 września 2021 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

                                                                                                                                            Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXXVII/457/2021 Rady Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach. (Druk 531)
  5. Wydanie opinii w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXIX/360/2020 Rada Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki. (Druk  532)
  6. Wydanie opinii w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki. (Druk 533)
  7. Wydanie opinii w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Marki w roku szkolnym 2021/2022. (Druk 544)
  8. Wydanie opinii
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/147413

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          (-) Agnieszka Lużyńska

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry