bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konkurs filmowy

27 października 2021, godz. 18:00
Urząd Miasta Marki

"Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!"

Celem konkursu jest:

1. kształtowanie postaw i popularyzowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Markach,

2. zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest mieszkańcem Gminy Miasto Marki oraz ukończyła 18 rok życia.

 

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie filmu edukacyjnego, zwanego dalej filmem, pracą lub utworem, poruszającego tematykę ochrony powietrza.

2. Czas trwania filmu nie może być krótszy niż 60 sekund (jedna minuta) oraz nie dłużej niż 450 sekund (siedem i pół minuty).

3. Forma wykonania filmu jest dowolna (w tym łączona) m.in.: rysunkowa (w tym animacja komputerowa), poklatkowa, fabularna.

4. Film musi być przekazany Organizatorowi w formie cyfrowej w formacie video tj.: .avi, .mp4, mpeg4 lub innym dostępnym formacie umożliwiającym jego odtwarzanie bez konieczności używania specjalistycznego oprogramowania, w tym umożliwiającego publikację filmu na stronach internetowych oraz profilach Organizatora w mediach społecznościowych.

5. Film powinien być zapisany na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym.

6. Muzyka i efekty dźwiękowe oraz grafika i materiały video wykorzystane w filmie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają wyłącznie uczestnika.

7. Tematem przewodnim filmu musi być przedstawienie negatywnego wpływu spalania odpadów w piecach oraz pozytywnego wpływu wykorzystywania prawidłowego paliwa w instalacjach grzewczych budynków na środowisko, w tym zdrowie i życie mieszkańców.

8. Film, oprócz tematu o którym mowa w ust. 7, musi zawierać również informację na temat możliwości i łatwości pozyskiwania dofinansowań (środków) na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania (pieców) na ekologiczne źródła ogrzewania, w tym: gminny program dofinansowania, Program Czyste Powietrze.

9. Film musi spełniać warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1062) oraz zawierać tekst pisany (napisy), na czarnym tle (pasku) u dołu kadru, w przypadku dialogu/ów postaci, bohaterów filmu oraz wszelkich informacji mówionych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie płyty CD albo DVD albo innego nośnika cyfrowego wraz z nagranym filmem w postaci jednego pliku video umożliwiającym odtwarzanie i kopiowanie filmu wraz z prawidłowo wypełnionego w formie papierowym formularza zgłoszeniowym oraz podpisanymi oświadczeniami w nim zawartymi.

Film wraz ze zgłoszeniem należy złożyć osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, bądź przesłać na powyższy adres z dopiskiem: Konkurs filmowy „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!”.

Termin do składania zgłoszeń wraz z filmem upływa z dniem 27 października 2021 roku o godzinie 18:00.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

I miejsce – hulajnoga elektryczna

II miejsce – oczyszczacz powietrza

III miejsce – czytnik e-booków

 

Szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz formularz zgłoszeniowy zawarte zostały w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.188.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 października 2021 roku.

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

Zadanie pn. Akcje informacyjno-edukacyjne zrealizowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

WOŚ
#Środowisko #Edukacja

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry