bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

26 października 2021, godz. 10:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,  które odbędzie się w dniu  26 października 2021 roku o godzinie 10.00– w sali obrad UM Marki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Rzeka „Długa” – ustawowe obowiązki i zakres prowadzonych przez zarządcę rzeki działań w wyjaśnieniach zaproszonego przedstawiciela zarządcy rzeki. Odpowiedzi na pytania radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/151283

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                      Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry