bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

27 października 2021, godz. 13:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w terenie, które odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku o godzinie 13.00 – w sali obrad UM Marki.
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Miasta Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty – druk nr 548

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – druk nr 549

6. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach finansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych w roku 2021.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/151311

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                      Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry